تریبون کسب و کار

پادکست های مدیریتی برای به چالش کشیدن مدیریت خودتان

“برای به چالش کشیدن سبک مدیریت چهار سوال زیر را از خود بپرسید:
1. چه سبک مدیریتی میخواهیم اتخاز کنیم؟
هر یک از ما دارای ترجیحاتی هستیم که در صورت امکان، از آن برای انتخاب یک سبک مدیریتی که برایمان جذاب است؛ استفاده میکنیم. منطقی این است که اگر آن را دوست دارید، به احتمال زیاد به طور کامل سبک پیاده سازی و استفاده از آن بر یک پایه منسجم را اعمال خواهید کرد.
2. کدام سبک مدیریتی برای استعداد من مناسب است؟
این همان مفهوم و عنوان سوال اول نیست. اما فقط کمی تفاوت دارد و درخواست شما را نه تنها از نظر آنچه دوست دارید، بلکه از آن جهت که چه سبکی باعث میشود شما حداکثر مهارتهایتان را به معرض نمایش گذارید ، بررسی میکند.
3. چه سبک مدیریتی برای وضعیت من مناسب است؟
هر پیرو سبکی به همان نوع از سبک مدیریتی پاسخ خواهد داد، به طوری که ممکن است شما نیاز به انطباق رویکرد خود با سبک رقابتی کارمندان داشته باشید. علاوه بر این، یک وضعیت و یا محیط زیست ممکن است چه کار کند با نوع مدیریتی که در دیگری نیست. (هالیوود این واقعیت را با فیلم هایی مانند “”پلیس مهدکودک،”” و “”پستانک”” نشان داد.)
4. آیا سبک مورد نظر باعث افزایش و یا کاهش اهداف می¬شود؟
این سوال مهم است که شما را از انتخاب آنچه می خواهید باز می¬دارد، و به جای آن، کمک می کند تا سبک مدیریتی را برگزینید که روابط را بهبود بخشد و باعث شود تا کسب و کار خود را انتخاب نمایید.

با ثبت نام در فرادیدگاه و بدست آوردن عضویت رده میهمان از سری پادکست های کسب و کاری ارسالی فرادیدگاه هم برخوردار شوید

مذاکرات تجاری تحول و دگرگونی بازرگانی برنامه ریزی

پادکست 3 پادکست 2 پادکست 1 پادکست 3 پادکست 2 پادکست 1 پادکست 3 پادکست 2 پادکست 1 پادکست 3 پادکست 2 پادکست 1