مدیرنامه

تجارب مدیران و شب نویس های یک مدیر

مقالات مدیرنامه فرادیدگاه برای عمکرد ساده و پیوسته مدیران

” ساده عمل کن”

شعار “”ساده عمل کن”” از دهه 1960 بکار برده می‌شود، اما هر روزی که از آن می گذرد به کارایی آن بیشتر پی می‌بریم. ابتدا این جمله توسط نیروی دریایی آمریکا به کار گرفته شد. ایده آن از آنجا آمد که سیستم‌ها هر چه ساده تر باشند عملکرد بهتری دارند. از آن وقت به بعد هرچیزی که برای نیروی دریایی ساخته شد در این راستا بود: “” ساده عمل کن”” جمله¬ای بسیار کارامد بود چرا که سیستم‌ها نسبت به قبل بسیار کاراتر و موثرتر شدند.
امروزه شرکت‌ها در هر صنعتی که باشند از این ایده استفاده می‌کنند و ابتدا محصولات و فرآیندها را با اصل KISS در ذهنشان مرور می کنند. آنها افرادی را استخدام کرده‌اند که می توانند کارها را ساده انجام می‌دهند و چگونگی استفاده از این متدولوژی را به دیگران آموزش می‌دهند. Keep it simple & small))”