رویکرد مدیریت یکپارچه ، مدیری سینرژیک شوید

در آکادمی فرادیدگاه فراگیری را آکادمیک به پیش ببرید.

سالهاست که رویکرد نگرش یکپارچه در سازمان و مدیریت رونمایی شده است ولی در راه گسترش و بکارگیری عملی آن در ایران کمتر تلاش شده است. مدیریت سینرژیک پویاترین کوشش در بکارگیری فراگیر نگرش کل نگر در مدیریت است. دستیابی به این ویژگی یگانه در مجموعه‌های سازمانی کل آنها رابه چیزی تبدیل می‌کند که به ‌مراتب بیش از جمع آنها است زیرا از این رهگذر هنگام اداره امور نیرویی بسیار بزرگتر و جنبنده تر در دست مدبران می‌گذارد.

  لیست دوره های شش ماهه مدیریت سینرژیک

لیست دوره های فراگیری سه ماهه مدیریت سینرژیک

“این روزها کارها و فرآیندهای درهم آميخته مدیران پیشروی کسب وکارهای رده نخست جهانی به نام «جنگل مدیریت» شناخته شده است و روش های مدیریت با ایجاد تناسب، ارتباط، تعامل و هم سویی پوبا میان آمیزه های گوناگون و جابجا شونده امروزین سازمان، ناهم ترازی کاری رابه پایین ترین رده کاهش می‌دهد تا پایه‌های یک فرآیند فراگیر سازمانی را بسازد و از همسوبی پاره های بسیار پسیچیده ابر سیستم سازمان توانی شگرف و به‌مراتب بیش از مجموع آن به دست دهد.
فرادیدگاه امیدوار است این آموزش ها که گسترده ترین و فراگیرترین آموزش ها در زمینه مدیریت همگرا هستند بتوانند میدان گسترده تری را در برابر دیدگانتان بگشاید و شما مدیران و گردانندگان کسب و کار و تولید و تجارت را در راه رسیدن به اهداف گرانمایه تان یاری نماید.”

با انتخاب دوره های فوق می توانید آنها را به سبد خریدتان اضافه نمایید. یا با تکمیل فرم زیر و مکاتبه با مسئول سایت، جهت خرید دوره اقدام فرمایید.

فرم ثبت نام دوره شش ماهه یا سه ماهه

این فرم را تکمیل و ارسال فرمایید، جهت ثبت نام دوره راهنمایی های لازم برای شما ارسال خواهد شد: