فریبکاری، اجبار، امتناع
آوریل 24, 2017
خلاصه‌ای از احساسات در مذاکره
آوریل 24, 2017

مذاکرات بین المللی بین کشورها

به مذاکراتی که بین ملتها صورت میگیرد مذاکرات بینالمللی گفته میشود. این نوع از مذاکرات بین دو یا چند کشور انجام میشوند.   مذاکرات بینالمللی در زمانهای بسیاری بین کشورهای مختلف انجام میگیرند و در اینجا بحث اصلی ما پیرامون همین موضوع است. مذاکرات بینالمللی میتوانند بین شرکتها و سازمانهای متعلق به کشورهای مختلف نیز انجام شوند. ترفندها و شگردهای فراوانی در مذاکرات وجود دارند و در مذاکرات بینالمللی نیز این ترفندها میتوانند حتی با تجربهترین مذاکرهکنندگان یک کشور را به دام بیاندازند.

 یک مذاکره بینالمللی تنها بین افراد انجام نمیشود بلکه بین هیئتهای بزرگ که هر کدام به خوبی سازمان یافتهاند، رخ میدهد. دراین هیئتها هر فرد تخصص و مهارتهای خاصی دارد. ممکن است در این نوع از هیئتها کارشناسان فرهنگی، زبان شناسان و متخصصان موضوعی و همچنین یک مذاکرهکننده ارشد و پشتیبانی مذاکرهکنندگان حضور داشته باشند. در یک مذاکره پیچیده ممکن است  چند مذاکره در آن واحد در حال انجام باشد. مثلاً ممکن است مذاکره دربرگینده چندین کارخانه و زمینههای بحثی متعدد پیرامون آن باشد.

آشفتگی(سردرگمی) فرهنگی

یک تله بزرگ در اینگونه مذاکرات از اختلاف فرهنگی بین کشورهای حاضر به وجود میآید. برای مثال ممکن است یک کشور از ادب و صداقت و کشور دیگر ممکن است از فریب و روش های قهری به عنوان یک هنجار در مذاکره استفاده کنند. این کار ممکن است باعث ترک میز مذاکره توسط یکی از طرفین شود

    “رنجاندن مردم آسان است بی آن که بدانی چکار می کنی

زبان بدن

زبان بدن و به ویژه حرکات بدن در فرهنگهای مختلف می توانند معنای بسیار متفاوتی داشته باشند. یک حرکت بدن از نظر طرف دیگر در مذاکرات میتواند بسیار خصمانه و خشن تعببر شود. پس در اینگونه از مذاکرات باید به دقت مراقب حرکات و زبان بدن بود.

دیپلماسی و درایت (کاردانی)

مذاکره بینالمللی زمانی به خوبی انجام می شود که به فرهنگهای محلی، آداب و رسوم با دقت توجه شود و درایت و سیاست مناسب نیز لازمه یک مذاکره بینالمللی موفق است. مذاکرهکنندگان بینالمللی موفق به طور معمول این هنر را به خوبی دارا هستند. آنها نه تنها در مورد فرهنگهای ملی بلکه بر ادراکات بسیار منحصر به فرد طرفهای دیگر مذاکره به خوبی تسلط دارند.

پیچیدگی و مراقبت از مذاکرات بینالمللی ممکن است، روند اینگونه از مذاکرات را بسیار طولانی کند و بعضاً آن را به مدت چند ماه و یا  حتی یک سال به طول بکشاند. با این حال این حقیقت وجود دارد که برخی از مذاکرات هرگز نتیجه نمیدهد.

اتحاديهها و فراكسيونها

مذاکره بینالمللی اغلب بین بسیاری از کشورها و در هر زمانی اتفاق میافتد. این کشورها ممکن است با هم داخل مجتمعهای اقتصادی بزرگ (مانند اتحادیه اروپا) باشند. همچنین این کشورها ممکن است در چارچوب گروههای کوچک و اتحادهای استراتژیک کوتاه مدت قرار بگیرند. برای مثال زمانی که چند کشور کوچک در مقابل تهدیدات یک کشور قدرتمندتر متحد میشوند و در این زمینه مذاکراتی را انجام میدهند.

این مذاکرات جمعی اغلب شامل پیوندهای مصلحتی به عنوان اقدام مشترک بین طرفین مذاکره میشوند. در حالی که روابط بینالمللی برای طرفین ضروری است، اما هر کشور در نهایت نیازهای خودش را بالاتر از نیازهای دیگران قرار میدهد. حتی زمانی که کشورها به نمایندگی از یکدیگر به جنگ میروند، باز هم هدف نهایی رسیدن به خواستههای ملی میباشد.

جنگ و ویرانی

مذاکره بینالمللی میتواند در مورد مرگ و زندگی به معنای واقعی کلمه و حتی بقای کل سیاره باشد. برای مثال در دوره جنگ سرد روسیه و آمریکا در یک سلسله از گفتگوها در مورد محدودیت جنگ افزارهای راهبردی (SALT) برای جلوگیری از کشتار انسانها درگیر بودند. اخیراً نیز مذاکرات در زمینه گرمایش جهانی با موفقیت محدودی همراه بوده است. گرمایش جهانی به نظر بعضی از افراد میتواند مانند یک فاجعه هسته ای مخرب هستند. 

این آشفتگی و عدم توافق بر سر مسائل مهمی که به بقای جهان مرتبط است به خوبی  مشکلات موجود در مذاکرات بین المللی را نشان می‌دهد.
در مذاکرات بین‌المللی موضع شخصی و جاه طلبی سیاسی به صورت افراطی در نهایت می‌توانند منجر به اتخاذ تصمیمات نادرستی بشوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *