طرح ها و فعالیت های پژوهشی آزاد:

 • روش های تنظیم قراردادها بر پایه الزامات سازمان تامین اجتماعی
 • فن بیان و الگوهای بهینه آن در فرهنگ سازمانی شرکت خانه سخت افزار ایران
 • پژوهش راهکارهای روندهای کاری واردات اثربخش در زمینه قطعات و تجهیزات صنایع نفت وگاز
 • 1396 مسجد سلیمان –در ایران
 • پژوهش تطبیق شیوه انبارداری بهینه در ورود و خروج کالا در دپوهای انبارهای تجهیزات
 • 1396پتروشیمی درمنطقه صنعتی پتروشیمی ماهشهر
 • پژوهش تطابق پلان توزیع با سبک خرده فروشی از نگاه کالا در بازار شرکت های فروش اینترنتی
 • 1396شرکت های نمونه تهران
 • 1396پژوش تطابق دهی روش ارزیابی استاندارد عملکرد کارکنان فروش با اهداف مدیران
 • 1394 پژوهش مسیر حرکت مشتری در فروشگاه دررابطه با برند در فروشگاهی رده اول شمال تهران
 • 1393 پژوهش عملکرد کارکنان فروش در افزایش بازدهی شرکتهای تابع شرکت مادر تخصصی در ایران
 • 1392پژوهش تاثیر روند فروش بر دوره ی عمر سازمانی شرکت های هولدینگ در ایران
 • 1391 پژوهش عملکرد کارکنان بر رضایت مشتری در شرکت های تخصصی بازرسی کالا
 • 1390 پژوهش تاثیر سنجش عملکرد کارکنان بر زنجیره تامین شرکت استیل البرز
 • 1390 پژوهش بررسی عملکرد شرکت های توریستی بر میزان جلب توریست خارجی در ایران
 • 1390 پژوهش تاثیر نوع عملکرد ابزار ارتقاء فروش بر ذهن مشتری در نقطه خرید
 • 1390 پژوهش بررسی ویژه بازار کالاهای لوکس برندهای ممتاز ساعت در تهران
 • 1385 پژوهش اقتصاد سنجی تولید میخ های تیپو در ایران
 • 1389 تحقیقات بازار شرکت آبی نگار
 • 1389 طرح تدوین ساختار سازمانی شرکت رایا سلامت
 • 1387 طراحی برنامه بازاریابی شرکت ایتالفوم
 • 1384 پژوهش تعالی سازمانی با تطابق کسب گواهینامه ایزو تی اس و جایزه ملی کیفیت
 

کارگاه های آموزشی سال ۹۶ درکسب و کار و بازرگانی

 پیشرفت مدیریت:

 • فنون و هنر مذاکرات پیشرفته برای مدیران
 •  ارتباطات برتر فردی و سازمانی _ راهگشای مسیر مدیریت
 •   شخصیت شناسی با دیسک و دیت _ برای درک بهترو نفوذ در دیگران
 •  .کاریزمای مدیران _ راهکار مدیریت
 •   خود مدیریتی – مدیریت بر خود و کارکرد بی نظیر آن در کنترل و مدیریت افراد

کسب وکار سازمانی و مشتری مداری

 • تاثیر گذاری بر  نظر مشتریان و کسب بالاترین بازدهی
 • مذاکراه با کارکنان و تاثیر آن بر عملکرد و سود سازمان ها
 • زبان بدن و کاربرد آن در مداکره
 • طراحی و تدوین طرح تجاری وکار برد آن درقراردادها اصول و فنون قراردادهای تجاری در کسب و کار امروز
 • اعجاز هنر  مذاکرات چند بعدی در کسب و کار شما

 مذاکره:

 •   کارگاه ترفندهای کثیف مذاکره
 •   فنون پیشرفته مذاكرات برای متقاعدسازی
 •  مایکرو ایمپرژن - فن تاثیرچهره وحرکات کوچک درمذاکره
 • مدیریت حرفهای جلسات مذاکره

 بازاریابی و فروش:

 •  نقشه ذهن مشتری و فنون همسویی برای ارتباط و فروش بیشتر
 •  مذاکرات فروش و بازاریابی حضوری
 • مذاکرات فروش و بازاریابی تلفنی

 قرارداد:

 • قانون تجارت و حقوق بازرگانی
 •   اصول تهیه و تنظیم قراردادهای کسب و کار
 • قراردادهای بین الملل و مذاکرات خارجی
 •  مدیریت قراردادها و مدیریت ادعا در پروژه ها

تجارت و بازرگانی:

 •  آموزش فنون نوین یادگیری زبان انگلیسی برای مدیران و کارآفرینانی که انگیزه دارند ولی وقت ندارند
 •  زبان تخصصی ونکات مکاتبات تجارت خارجی
 • مدیریت خرید و سفارشات خارجي به زبان فارسی و انگلیسی
 •  اصول بازرگانی و تجارت بین¬الملل به زبان فارسی و انگلیسی و آلمانی
 •  اعتبارات اسنادي و پرداخت های تجارت بین الملل
 • بکارگیری اینكوترمز و نقش آن در تجارت بین المللي
 •  طراحی و تدوین طرح تجاری وکار برد آن در تجارت و کسب و کار
 •  امور واردات و گمرك و ترخیص كاال

 تدارکات و خرید و حمل و نقل:

 •  زنجیره تامین و مدل هاي سفارش دهي ناب
 •  شناخت پروژه و مدل هاي زمان بندي و بهینه سازي حمل و نقل در تامین پروژه های صنعتی و بینالمللی
 • مباني لجستیک و شبیه سازي سیستم هاي لجستیكي و تخصیص و تدارکات سازمانی و شهری
 • خرید و مناقصات در بازرگانی داخلی
 •  مدیریت خرید و تدارکات داخلی و خارجی

دوره های آموزشی سال ۹۶ درکسب و کار و بازرگانی

 • اعجاز هنر مذاکرات چند بعدی در قراردادهای کسب و کارها
 • فنون مذاکرات فروش و بازاریابی
 • مذاکرات قراردادهای داخلی و خارجی وتدوین طرح تجاری
 • اصول ساختار مهندسی خرید و پشتیبانی آنلاین
 • تشکیل ساختار و تدوین سیستم کسب و کارهای آنلاین
 • رموز کسب و کار امروز و تجارت آنلاین
 • کاربرد اقتصاد مهندسی در ساختار کسب و کارهای آنلاین
 • شناخت راهکاهای سیستم خرید در تجارت الکترونیک
 • مديريت خريد و سفارشات خارجي به زبان انگلیسی
 • روانشناسی خریدهای آنلاین
 • شکیل ساختار و  تدوین سیستم کسب و کارهای آنلاین
 • حقوق بازرگانی و عقد قراردادهای خرید و فروش
 • اصول تجارت بینالملل و اصطلاحات تجاری
 • مديريت زنجیره تامین پروژه
 • اصول و فنون مذاکرات فروش و بازاریابی
 • اصول و مباني لجستيك آنلاین
 • ساختار مشتری مدار و بررسی الگوی جذب رضات نهایی مشتریاآنلاین
 • تجارت الکترونیک و تدوین سیستم خرید تجارت الکترونیک و تدوین سیستم خرید
 • تغییرات مهندسی جهت بهبود فروش محصولات جاری فروش آنلاین
 • اصول و فنون قراردادهای تجاری در کسب و کار امروز
 • روشهای نوین مهندسی فروش آنلاین
 • مهندسی ارزش در خرید آنلاین
 • طراحی و تدوین طرح تجاری وکار برد آن درقراردادها
 • مديريت خريد و سفارشات خارجي به زبان  فارسی و انگلیسیزبان بدن و کاربرد آن در مداکره
 • مذاکرات برتر برای قرارداهای ارزشمند تر در کسب و کار امروز
 • روش های دستیابی مدیران اثربخش در مذاکرات دشوار
 • مذاکراه با کارکنان و تاثیر آن بر عملکرد و سود سازمان ها
 • روح مذاکرات فروش وسود بالاتر از فروش کالا و خدمات
 • تاثیر گذاری بر  نظر مشتریان و کسب بالاترین بازدهی
 • اصول و فنون مذاكره و مدیریت حرفهای جاسات مذاکره
 • اصول و فنون عقد قراردادهای داخلی و بین المللی به زبان فارسی و انگلیسی
 • مدیریت خرید و تدارکات داخلی و خارجی پروژه های صنعتی و تجاری
 • مديريت زنجیره تامین وانبارداري و توزیع
 • اصول و مباني لجستيك و شبيه سازي سيتستم هاي لجستيكي
 • اصول تجارت بینالملل و اصطلاحات تجاری به زبان فارسی وانگلیسی
 • اصول و فنون مدیریت برگزاری مناقصات و مزایدات
 • خرید داخلی پروژه ها
 • خرید خارجی پروژه ها
 • اصول و فنون مذاکرات خرید داخلی و خارجی
 • فنون و هنر مذاکرات پیشرفته برای مدیران
 • مناقصات و خرید و سفارشات
 • گمرک، اینکوترمز و حمل و نقل
 • مدیریت خرید و تدارکات داخلی و خارجی پروژه های صنعتی و تجاری
 • جریان کار زنجیره تامین آنلاین
 • تعیین ظرفیت زنجیره فروش آنلاین
 • مهندسی روش در بازآفرینی کسب و کار آنلاین
 • راهکارهای مهندسی مدیریت در فروش آنلاین
 • برنامه ریزی عملیات تامین فروش آنلاین
 • اصول تشکیل ساختار های ارزش افزا در سیستم فروش آنلاین
 • یکچارپگی در خرید، فروش و انبار سیستم فروش آنلاین
 • مدیریت برنامه ریزی وآموزش رفتار کارکنان بخش خرید
 • تکنییک های بهینه در ساختارهای تجارت آنلاین
 • نهایی سازی ساختار تولید ارزش در تجارت الکترونیک
 • مديريت زنجیره تامین در کسب و کار و پروژهها
 • اصول و فنون مذاکرات فروش و بازاریابی
 • اصول و مباني لجستيك آنلاین
 • مديريت خريد و سفارشات خارجي به زبان فارسی و انگلیسی و آلمانی
 • مناقصات و کاربرد آن در خرید و سفارشات
 • گمرک: ترخیص و واردات و صادرات در گمرک
 • شناخت کامل اینکوترمز و کاربرد آن در تجارت و بازرگانی
 • حمل و نقل: انواع شیوه های حمل و تبادل کالا
 • مدیریت خرید و تدارکات داخلی و خارجی پروژه های صنعتی و تجاری
 • اصول و فنون مذاکرات خرید داخلی و خارجی
 • تدوین ساختار های سازمانی و بهینه سازی آنها
 • رموز کسب و کار امروز و تجارت آنلاین
 • روانشناسی مشتری در کسب و کارآنلاین
 • رموز خرید و تامین کالاها برای بهترین کارآیی و بازدهی در کسب و کارهای آنلاین
 • تامین و عرضه مستقیم و جریان کار زنجیره تامین
 • راهکار مدیریت زنجیره تامین برای فراراز تله فروش
 • مهندسی روش در کسب و کارها
 • طراحی کسب و کار و مراحل راه اندازی آن
 • روش کار و جاری سازی ژاپنی ناب در ساختار فروش آنلاین