آوریل 24, 2017

اهمیت هوش هیجانی و احساسات در مذاکرات حل اختلاف

چکیده احساسات نقش مهمی در مذاکرات حل اختلاف بازی می‌کنند. البته طرفین اختلاف معمولاً این موضوع را درک نمی‌کنند و احساسات را به صورت موثر مدیریت […]
آوریل 24, 2017

سبک‌های متعارض در مذاکره

سبک در مذاکرات می‌تواند مشخص کند که ما در یک شرایط سخت کاری به بن بست می‌رسیم و یا می‌توانیم یک رابطه پایدار و با ارزش […]
آوریل 24, 2017

چگونه می توانیم با افراد فریبکار مذاکره کنیم؟

    چگونه می توانیم با افراد فریبکار مذاکره کنیم؟ تحقیقات روانشناسی اجتماعی موثق نشان می دهند که مردم اغلب دروغ می گویند. در یک پژوهش […]
ژوئن 10, 2017

راه‌اندازی فروش تاکتیک جفت مذاکره

هنگامی که شما در حال مذاکره هستید همیشه یک نیروی نامرئی به نام زمان بر ضد شما وجود دارد. سرمایه گذاری ا حساسی– بوسه مرگ در […]