آوریل 24, 2017

فریبکاری، اجبار، امتناع

برای کسب حداکثر دستاوردهای هر مذاکره نیاز به فنون و راهکارهای گوناگون هست. در برخی موارد این راهکارها برای رعایت زیرکی به جنبه های فریبکارانه نزدیک […]
آوریل 24, 2017

مذاکرات بین المللی بین کشورها

به مذاکراتی که بین ملت‌ها صورت می‌گیرد مذاکرات بین‌المللی گفته می‌شود. این نوع از مذاکرات بین دو یا چند کشور انجام می‌شوند.   مذاکرات بین‌المللی در […]
آوریل 24, 2017

خلاصه‌ای از احساسات در مذاکره

در طول مذاکرات احساسات مختلفی بروز پیدا می‌کنند. برای مثال احساساتی مانند ترس و خشم در طول مذاکرات به وجود می‌آیند. این احساسات اگر کنترل و […]
آوریل 24, 2017

نقش احساسات در مذاکره

نقش احساسات در مذاکره مذاکره را می‌توان بحثی دانست که طرفین به وسیله آن سعی می‌کنند به نتایج بهتری برسند. عوامل زیادی بر روند مذاکرات تأثیر […]