آوریل 19, 2017

مقابله با کلاهبرداری در مذاکرات

مقابله با کلاهبرداری در مذاکرات امیدواریم متوجه باشید که در دنیای ما افرادی هستند که استفاده از حقه‌های کثیف را در مذاکرات مجاز می‌دانند و به […]
آوریل 24, 2017

نقش موثر احساسات در مذاکرات

نقش موثر احساسات در مذاکرات در این مقاله سخنان ” اندی واسینسوک ” مذاکره کننده ارشد سابق میهن‌پرستان انگلیس که به بررسی نقش مهم احساسات در […]
آوریل 24, 2017

نقش های مذاکره

در یک مذاکره معمولاً نقش های متنوع و بسیاری وجود دارد به ویژه اگر مذاکره دارای سرمایه گذاری بالا یا ارزش سیاسی باشد. مانند مذاکراتی که […]
آوریل 24, 2017

بهترین زمان برای مذاکره

برخی مذاکرات حساس نیاز به درک صحیح و کنترل زمان دقیق تری نسبت به دیگر مذاکرات دارند در این باره برای انجام اینگونه مذاکرات هوشیاری ، […]