نوامبر 15, 2016

روش مذاکره با بازرگانان چینی

  دست دادن. دست دادن سنتی چینی‌ها به این صورت است که دست‌های یکدیگر را قفل می‌کنند و چندین بار به سمت بالا و پایین تکان […]
نوامبر 15, 2016

هفت روش برای مذاکره با افراد سخت

هفت استراتژی کاربردی در مواجه با افراد سخت گیر چیست؟ یکی از مسائل چالش برانگیز در کسب و کار برخورد با افراد سخت گیری است که […]
دسامبر 25, 2016

مذاکره دشوار

درک متفاوت در اغلب مذاکرات مشکل، درک‌های متفاوتی از یک حقیقت مشترک وجود دارد.  فکر می‌کنم که حق با من است و کسی که با وی […]
دسامبر 31, 2016

مذاکره و رهبری

برخورد با افراد و مسائل سخت مذاکره کننده تاثیر گذاری شوید: رهبران بزرگ مذاکره کنندگانی بزرگ هستند. شما باید با بکارگیری استراتژی های خلاقانه مذاکره در […]