نوامبر 15, 2016

ده نکته برای مدیریت احساسات در طول مذاکرات بحرانی

مذاکرات می‌تواند موجب رشد ارتباط شغلی، پایبندی به تصمیمات و اجرای بهتر عملیات تیم‌ها شود. در اینجا 10 نکته درباره اداره کردن احساس در مذاکرات بحرانی […]
نوامبر 15, 2016

روش مذاکره با فرانسوی ها

در تجارت و در محیط کاری و در زندگی اجتماعی، می‌توانیم از مهارت‌های ارتباطی مؤثر سود  بیشتری ببریم.  هر کشوری به روش خودش موضوعات را بیان […]
نوامبر 15, 2016

روش مذاکره با تجار آلمانی

سبک گفت‌وگوی آلمانی‌ها به صورت مستقیم و بدون داشتن معنی ثانویه و نکته خاصی است. طرف آلمانی  ترجیح می‌دهد  سبک مستقیم را برای گفت‌وگوی تجاری انتخاب […]
نوامبر 15, 2016

روش مذاکره با بازرگانان ایتالیایی

توانایی اینکه از ادبیات و رفتار درست در هنگام گفت و گو استفاده کنید بسیار مهم است.  حرکات دست و ارتباطات  فردی خصیصه‌ای از گفت‌وگوی ایتالیایی […]